SAOBRAĆAJ I VEZE
Privredna komora regije Banja Luka

Naziv i mjesto preduzeća

" Air Srpska"  d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

 +387 51 305 910
 +387 51 221 742

Adresa

78000 Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 111

Web stranica

E-mail

 
distribution@airsrpska.ba

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Vazdušni saobraćaj linijski

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Asko" d..d. Laktaši

Telefon

Faks

+387 51 584 324
+387 51 584 324

Adresa

78250 Laktaši, Dositejeva 2

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u kopnenom saobraćaju.

Naziv i mjesto preduzeća

" Autoprevoz" a.d. Gradiška

Telefon

Faks

 +387 51 813 506, 813 500
 +387 51 813 410

Adresa

78400 Gradiška, Čede Kovačevića 12

Web stranica

E-mail

 
autoprevozgradiska@gradiska.com

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Autoprevoz" a.d. Kozarska Dubica

Telefon

Faks

 +387 52 411 215
 +387 52 411 346

Adresa

79240 Kozarska Dubica, Vojvode Putnika bb

Web stranica

E-mail

 

  autoprevozkd@mediaproline.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Autoprevoz" putnički saobraćaj a.d. Banja Luka

Telefon

Faks

 +387 51 306 855
 +387 51 306 855

Adresa

78000 Banja Luka, Bulevar Srpske Vojske 17

Web stranica

E-mail

 

  finansije@autoprevoz-bl.com

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Autoprevoznik Adamović Saša" Kozarska Dubica

Telefon

Faks

 +387 65 529 367
 +387 52 443 821

Adresa

 79240 Kozarska Dubica, Draksenić bb

Web stranica

E-mail

 

  adasasa@teol.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Banjalukatrans" ATP A.d. Banja Luka

Telefon

Faks

 +387 51 301 787
 +387 51 314 647

Adresa

 78000 Banja Luka, Bulevar Srpske vojske 11

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

 Istovar- utovar robe ( viljuškar ), prvoz robe do 7 tona

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Bars kompani" d.o.o. Prijedor

Telefon

Faks

 +387 52 231 256

 +387 52 231 256

Adresa

 79000 Prijedor, Ratka Simatovića bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" B.G. Radojčić Company" d.o.o. Kostajnica

Telefon

Faks

+387 65 534 277 i 052 663 630
 

Adresa

Kostajnica

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Benz" d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 51 532 516
+387 51 532 118

 

Adresa

78430 Laktaši, Jakupovci

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u kopnenom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

 " Bibotrans" PP d.o.o. Prijedor

Telefon

Faks

 +387 65 977 005 ili 052/ 316 398

Adresa

 79000 Prijedor, Krivaja 172

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Big turs" transport i usluge d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

 +387 51 215 598
 +387 51 215 598

Adresa

78000 Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 74

Web stranica

E-mail

 
bigtours@teol.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Bis turs" transport i usluge d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

 +387 51 212 507 ili 051/214 853
 +387 51 214 853

Adresa

78000 Banja Luka, Patrijarha Makarija Sokolovića 16

Web stranica

E-mail

 
bis-turs@blic.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

 " Bjelajac" d.o.o. Kostajnica

Telefon

Faks

+387 52 663 495  ili 051/663 191
+387 52 663 191

Adresa

79224 Kostajnica, Svetosavska 33

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

 Prevoz putnika- trgovina- restoran- prenoćište

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Bočac turs" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

 +387 51 215 725 ili 051/386 310
+387  51 386 320

Adresa

 78000 Banja Luka, K. P. I Karađorđevića 97

Web stranica

E-mail

 

bocact@teol.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju. 

 

Naziv i mjesto preduzeća

 " Boss- prevoz" d.o.o. Prijedor

Telefon

Faks

 +387 65 589 093

Adresa

79000 Prijedor, Solunska bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

 Prevoz putnika u gradskom saobraćaju

  

Naziv i mjesto preduzeća

 " Braća Ćoćkalo" d.o.o. Mrkonjić Grad

Telefon

Faks

 +387 50 220 180
 +387 50 212 259

Adresa

70260  Mrkonjić Grad, Cara Dušana 4

Web stranica

E-mail

 

cockalo@blic.net

Informative o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Central company" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 223 131
+387 51 223 132

Adresa

 78000 Banja Luka, Braće Mažar 48

Web stranica

E-mail

 
central
@blic.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju i turistička agencija

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Central PP export - import" p.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 223 131
+387 51 223 132

Adresa

 78000 Banja Luka, Braće Mažar 48

Web stranica

E-mail

 
central
@blic.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
 

 

Naziv i mjesto preduzeća

 " Čivčija turs" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 216 222 ili 065/955 549
 

Adresa

 78000 Banja Luka, Jovice Savinovića 109

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

 " Domuz- trans" d.o.o. Prnjavor

Telefon

Faks

+387 51 695 112

 

Adresa

 78430 Prnjavor, Kremna bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

 Prevoz putnika u gradskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Drljić"  d.o.o. Prijedor

Telefon

Faks

 +387 65 646 506
 

Adresa

79000 Prijedor, Solunska bb

Web stranica

E-mail

 
 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u gradskom i progradskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Dts- šped" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 212 040
+387 51 212 458

Adresa

78000 Banja Luka, Braće Mažar 40

Web stranica

E-mail

 

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Euroexpres trans" d.o.o. Čelinac
 

Telefon

Faks

 +387 51 304 594
 +387 51 308 231

Adresa

78240 Čelinac, Opsječko

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u kopnenom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Euro prospekt" d.o.o. Prnjavor
 

Telefon

Faks

 +387 51 684 184
 

Adresa

78430 Prnjavor, Pečeneg Ilova bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u kopnenom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeca

" FENIX tours" d.o.o. Prijedor

Telefon
Fax

+387 52 333 412
+387 52 333 412

Adresa

79000 Prijedor, Omarska, Palih boraca bb

Web stranica

E-mail


fenix-tours@poen.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Gajić intertrans" d.o.o. Prnjavor
 

Telefon

Faks

 +387 51 684 464
 

Adresa

78430 Prnjavor, G. Palačkovci

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Globus trans" d.o.o. Banja Luka
 

Telefon

Faks

 +387 51 371 361
+387 51 805 815

Adresa

78000 Banja Luka, Knjaza Miloša 92

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Gold- Trans"  d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

 +387 65 644 868 ili 051/530 665
 +387 51 530 342

Adresa

78250 Laktaši, Mladena Stojanovića 39

Web stranica

E-mail

 
 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Golubić" d.o.o. Kotor Varoš

Telefon

Faks

+387 51 785 288
+387 51 785 107

Adresa

78220 Kotor Varoš, Miloša Obilića 2

Web stranica

E-mail

 
 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Graci- prevoz" d.o.o. Mrkonjić Grad

Telefon

Faks

+387 50 282 119
+387 50 282 119

Adresa

70260 Mrkonjić Grad, Graci 143

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Express trans" d.o.o. Prnjavor

Telefon

Faks

+387 50 682 204
+387 50 682 204

Adresa

78430 Prnjavor, G. Galjipovci 2

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Interpogon" PP Šipovo

Telefon

Faks

+387 50 371 576
 

Adresa

70270 Šipovo, Sime Šolaje 82

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Iskratrans" d.o.o. Novi Grad

Telefon

Faks

+387 65 519 617
+387 52 779 101

Adresa

79220 Novi Grad, D. Vodićevo 117

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Javni prevoz Božidar Tomašević" Prnjavor

Telefon

Faks

+387 51 664 089
+387 51 664 089

Adresa

78430 Prnjavor, Bože Tatarevića bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Javni prevoz Slavenko Đuraš" Prnjavor

Telefon

Faks

+387 51 665 233
 

Adresa

78430 Prnjavor, M. Brdo bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Javni prevoz Rodoljub Jotanović" Prnjavor

Telefon

Faks

+387 51 688 532
+387 51 688 532

Adresa

78430 Prnjavor, Vršani

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Javni prevoz Darko Kalaba" Prnjavor

Telefon

Faks

+387 65 634 847
 

Adresa

78430 Prnjavor, Velika Ilova

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Javni prevoz Živojin Malešević" Prnjavor

Telefon

Faks

+387 65 533 181
 

Adresa

78430 Prnjavor, Okolicabb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Javni prevoznik Milanko Stanić" Prnjavor

Telefon

Faks

+387 65 588 586
+387 51 661 802

Adresa

78430 Prnjavor, Rajka Mileševića 14

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Joca Trans"  d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

 +387 51 530 061
 +387 51 530 061

Adresa

78250 Laktaši, Jakupovci bb

Web stranica

E-mail

 
 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u kopnenom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Jugopromet export-import"  d.o.o. Kotor Varoš

Telefon

Faks

 +387 51 742 122
 +387 51 742 122

Adresa

78220 Kotor Varoš, Cara Dušana bb

Web stranica

E-mail

 
 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Kićo prevoz" d.o.o. Čelinac

Telefon

Faks

+387 65 519 127 051/551 735
 

Adresa

78240 Čelinac, Vidovdanska bb

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

- Prevoz putnika u drumskom saobraćaju       

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Kompas" ASP d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 65 516 145
+387 51 588 142

Adresa

78250 Laktaši, Karađorđevićeva 46

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Kondić" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 208 685
+387 51 208 685

Adresa

78000 Banja Luka, Kozarska 28

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju.        

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Kovačević transport" d.o.o. Kostajnica

Telefon

Faks

+387 65 401 557
 

Adresa

79224 Kostajnica, Petra Pecije bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju.        

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Kozaraprevoz" TS d.o.o. Novi Grad

Telefon

Faks

+387 52 720 640
+387 52 720 641

Adresa

79220 Novi Grad, Kralja Petra I Oslobodioca bb

Web stranica

E-mail

 

kozarats@teol.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Lav" d.o.o. Laktaši
 

Telefon

Faks

+387 65 516 941
+387 51 501 429

Adresa

78250 Laktaši, Karađorđeva bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u kopnenom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Markus komerc" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 211 215
+387 51 211 215

Adresa

78000 Banja Luka, Vidovdanska bb

Web stranica

E-mail

 

markus@inecco.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u međugradskom saobraćaju. 

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Master transport" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 318 112
+387 51 308 731

Adresa

78000 Banja Luka, Njegoševa 77

Web stranica

E-mail


mastertransport@banjaluka.com

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju. 

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Matras" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 387 804
+387 51 387 804

Adresa

78000 Banja Luka, Podgorička 3

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" MDIS" d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 51 532 700
+387 51 532 700

Adresa

78250 Laktaši, Karađorđeva bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u gradskom saobraćaju

 


Naziv i mjesto preduzeća

" Menadžer- company" d.o.o. Banja Luka

Telefon

+387 51 316 000

Faks
Adresa

+387 51 316 000
78000 Banja Luka, Pave Radana 5

Web stranica

E-mail

 www.menadzer.com
nada@menadzer.com

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Aktivnosti drugih posrednika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Meridian" a.d. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 212 184
+387 51 212 356

Adresa

78000 Banja Luka, Veselina Masleše 21

Web stranica

E-mail

 
meridian@blic.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Aktivnosti drugih posrednika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" MiG Tours" Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 306 864, 307 307
+387 51 306 864

Adresa

78000 Banja Luka, Patre bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Milinović" d.o.o. Prijedor

Telefon

Faks

+387 65 558 026  ili 052/308 139
 

Adresa

79000 Prijedor, Milana Tepića 20

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

- Prevoz putnika u drumskom saobraćaju       

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Mećava Rajko" samostalni prevoznik Kozarska Dubica

Telefon

Faks

+387 052 437 282

Adresa

78250 Kozarska Dubica, Donja  Gradina

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

- Prevoz putnika u drumskom saobraćaju       

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Mrkonjić expres" d.o.o. Mrkonjić Grad

Telefon

Faks

+387 50 212 676
+387 50 212 676

Adresa

70260 Mrkonjić Grad, Dečanska 8

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

- Prevoz putnika u drumskom saobraćaju       

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Orao" d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 51 584 482
+387 51 584 482

Adresa

78255 Trn Laktaši

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

 Prevoz putnika u kopnenom saobraćaju       

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Palma export - import" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 395 017
+387 51 215 778

Adresa

78000 Banja Luka, Potkozarje 269

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju        

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Pavlović turs" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 219 600
+387 51 219 600

Adresa

78000 Banja Luka, Vidovdanska bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju        

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Preduzeće za poštanski saobraćaj RS" Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 211 304
+387 51 211 336

Adresa

78000 Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 93

Web stranica

E-mail

 
birogd@spinter.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Djelatnost pošta

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Prnjavor ekspres" a.d. Prnjavor

Telefon

Faks

+387 51 660 808
+387 51 663 128

Adresa

78430 Prnjavor, Živojina. Preradovića 1

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju        

 

Naziv i mjesto preduzeća

" PSC TAM" a.d. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 371 420
+387 51 371 424

Adresa

78000 Banja Luka, Branka Popovića 312

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Održavanje i popravak motornih vozila      

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Putnik - tours" d.o.o. Gradiška

Telefon

Faks

+387 51 860 596
+387 51 860 596

Adresa

78400 Gradiška, Srbački put 140

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju        

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Putnik ekspres" d.o.o. Gradiška

Telefon

Faks

+387 65 985 530
+387 51 820 596

Adresa

78400 Gradiška, Brezik Laminci 41 a

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Railić komerc" d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 51 584 135
+381 51 584 135

Adresa

78250 Laktaši, Kozarska 27

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u gradskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Rale  turs" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 215 333
+381 51 215 333

Adresa

78000 Banja Luka, Vidovdanska bb

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u gradskom saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

"Ravnopromet" d.o.o. Kupres

Telefon

Faks

+387 51 386 269
+387 51 386 269

Adresa

 80320S. Kupres

Web stranica

E-mail


ravnopromet@yahoo.com

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u kopnenom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Roki - komerc" d.o.o. Kozarska Dubica

Telefon

Faks

+387 52 483 846
+387 65 515 320

Adresa

79240 Kozarska Dubica, Draksenić bb

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Royal turs" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 216 222
 

Adresa

78000 Banja Luka, Vidovdanska bb

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju saobraćaju

 

Naziv i mjesto preduzeća

"Savia" d.o.o. Novi Grad

Telefon

Faks

+387 52 720 570
+387 52 720 571

Adresa

79220 Novi Grad, Ive Andrića bb

Web stranica

E-mail

 
savia@teol.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

Samostalni prevoznik " Vojnović" d.o.o. Dubovik, Krupa na Uni

Telefon

Faks

+387 65/911 786 ili 052/483 379
 

Adresa

 79220 Dubovik, Krupa na Uni

Web stranica

E-mail

 
 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju i turistička agencija

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Sana"  PPS d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

 +387 51 306 855
 +387 51 319 969

Adresa

78000 Banja Luka, Bulevar Srpske Vojske 17

Web stranica

E-mail

 
 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Savanović export- import" d.o.o. Prijedor

Telefon

Faks

+387 52 211 540 ili 065/862 191
+387 52 211 540

Adresa

79000 Prijedor, Branislava Nušića 24

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju. 

Naziv i mjesto preduzeća

" Setra-Trans"  d.o.o. Šipovo

Telefon

Faks

 +387 50 371 531
 

Adresa

70270 Šipovo, Dušana Metle 10

Web stranica

E-mail

 
 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Signal - DB Gradiška

Telefon

Faks

 +387 65 818 092

Adresa

78400 Gradiška, Ivana Gorana Kovačića bb

Web stranica

E-mail

 
 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u kopnenom saobraćaju.

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Sladojević turs" ATP d.o.o. Ribnik

Telefon

Faks

+387 65 882 610
 

Adresa

79288 Ribnik, Dragoraj 19a

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" Slavija prevoz" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 65 537 222
+387 51 213 666

Adresa

78000 Banja Luka, Vidovdanska bb

Web stranica

E-mail


gsavo@blic.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" Smiljić" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 211 889
+387 51 221 889

Adresa

78000 Banja Luka, P. M. Sokolovića 10

Web stranica

E-mail


agencija_smiljić@teleklik.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju i turizam

Naziv i mjesto preduzeća

" Soko trans" d.o.o. Šipovo

Telefon

Faks

+387 50 371 434
+387 50 371 000

Adresa

70270 Šipovo, Marije Bursać 9

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

Naziv i mjesto preduzeća

" SP Transport" d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 65 581 970
+387 51 595 691

Adresa

 78250 Laktaši, Drugovići

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju.

Naziv i mjesto preduzeća

" Subotić transport" d.o.o. Gradiška

Telefon

Faks

+387 51 814 452
+387 51 814 317

Adresa

78400 Gradiška, Veselina Masleše 78

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju.

Naziv i mjesto preduzeća

" TUTP "Actros"" d.o.o. Prnjavor

Telefon

Faks

+387 51 665 123
+387 51 669 007

Adresa

78000 Prnjavor,Njegoše 5

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u kopnenom saobraćaju.

Naziv i mjesto preduzeća

" JP Hrvtaske telekomunikacije" doo Mostar

Telefon

Faks

+387 36 395 207
+387 36 395 269

Adresa

88000 Mostar, Kneza Branimira bb

Web stranica

E-mail

www.ht.ba
info@ht.ba

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Telekomunikacije

Naziv i mjesto preduzeća

" Telekomunikacije RS" a.d. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 240 100
+387 51 213 471

Adresa

78000 Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 93

Web stranica

E-mail

www.telekomsrpske.com
ts.office@telekomsrpske.com

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Telekomunikacije

Naziv i mjesto preduzeća

" Tepić Gojko" samostalni prevoznik, Kozica,Oštra Luka

Telefon

Faks

+387 65 535 126
 

Adresa

 79236 Oštra Luka, Kozica bb

Web stranica

E-mail

 
 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni

Naziv i mjesto preduzeća

" Tehnošped " d.o.o. Novi Grad

Telefon

Faks

+387 52 779 116
+387 52 779 019

Adresa

 79220 Novi Grad, Donje Vodićevo 105

Web stranica

E-mail


tehnosped@spinter.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" Tigar - trans" d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 51 532 217
+387 51 532 260

Adresa

 78250 Laktaši, Karađorđeva 58

Web stranica

E-mail

 
office@tigartrans.com

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" Tomo trans" PTP d.o.o. Čelinac

Telefon

Faks

+387 51 552 595
+387 51 563 153

Adresa

78240 Čelinac, Kralja Petra I bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" Top Tourist Company" d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 51 370 383
+387 51 370 383

Adresa

78250 Laktaši, Karađorđeva bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" Toping- trade" a.d. Novi Grad

Telefon

Faks

+387 52 751 339
+387 52 751 339

Adresa

79220 Novi Grad, Lazara Drljače 9

Web stranica

E-mail


toping@teol.net

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju i turistička djelatnost

Naziv i mjesto preduzeća

" Tošo komerc d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 65 533 797

Adresa

7250 Laktaši, Jakupovci bb

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u kopnenom saobraćaju.

Naziv i mjesto preduzeća

" Tošić trans" d.o.o. Prnjavor

Telefon

Faks

+387 65 533 182
+387 51 660 299

Adresa

78430 Prnjavor, Bože Tatarevića 70

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju.

Naziv i mjesto preduzeća

" T.P. Gavrilović" d.o.o. Kozarska Dubica

Telefon

Faks

+387 52 413 220
+387 52 410 913

Adresa

79240 Kozarska Dubica, Petra Pecije 2

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju.

Naziv i mjesto preduzeća

" Tranšped" a.d. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 212 592  ili 051/895 136
+387 51 212 589

Adresa

78000 Banja Luka, Veselina Masleše 11

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" Transport" d.o.o. Kneževo

Telefon

Faks

+387 51 591 136
+387 51 591 136

Adresa

78230 Kneževo, Rajka Dukića bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju. 

Naziv i mjesto preduzeća

" Trkulja- turs" TTTP d.o.o. Srpski Sanski Most

Telefon

Faks

+387 65 435 103 ili 052/389 046
+387 52 839 046

Adresa

79236 Oštra Luka, Koprivna 27

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" Ukrina- trans" d.o.o. Čelinac

Telefon

Faks

+387 51 701 227 ili 065/536 662
+387 51 551 227

Adresa

78243 Čelinac, Stara Dubrava

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" Uslugatrans" a.d. Laktaši

Telefon

Faks

+387 51 532 196, 533 170
+387 51 532 196

Adresa

78250 Laktaši, Karađorđeva 49

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" VD TOURS COMMERCE" d.o.o. Prijedor

Telefon

Faks

+387 52 235 026
+387 52 235 026

Adresa

79000 Prijedor, Trg Zorana Karlice 1

Web stranica

E-mail


vd-tours@prijedor.com

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Saobraćaj i turizam

Naziv i mjesto preduzeća

" Žak- tours" d.o.o. Banja Luka

Telefon

Faks

+387 51 211 850  ili 051/271 101
+387 51 211 850

Adresa

78000 Banja Luka, Tržnička 1

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Naziv i mjesto preduzeća

" Škorić trans" d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 51 535 742

Adresa

7250 Laktaši, Jakupovci bb

Web stranica

E-mail


 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz robe u kopnenom saobraćaju.

Naziv i mjesto preduzeća

" Zam - tours" d.o.o. Laktaši

Telefon

Faks

+387 65/589 037

Adresa

 78250 Laktaši, Karađorđeva bb

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju redovna linija

 

Naziv i mjesto preduzeća

" Zoka turs" d.o.o. Prijedor

Telefon

Faks

+387 65 782 792
 

Adresa

79000 Prijedor, Gornja Lamovita 38

Web stranica

E-mail

 

Informacije o preduzeću

Djelatnost:

Prevoz putnika u drumskom saobra.